Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Lá»—i khi up lên server! 
 
hoand
Jr. Member
 
Total Posts:  29
Joined:  2009-02-10
 

Các anh ơi, cho em hỏi với. Em thử tạo 1 module mới cho magento, trên local, mọi thứ chạy ok, thế nhưng khi đưa lên sever thì bị báo lỗi: Warning: include(Triggolf/DemoProduct/Model/Demoproduct.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /chroot/home/triggolf/triggolf.com/html/app/code/core/Mage/Core/functions.php on line 73
Đã ai gặp lỗi này chưa vậy, giúp em với!!!

Image Attachments
error.JPG
 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
Nguyen Tran
Jr. Member
 
Total Posts:  3
Joined:  2008-11-07
 

Lỗi không cụ thể nên không giúp đc. Nếu đc cho biết cu thể module chức năng là gì + sourcecode

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
nhchung
Jr. Member
 
Avatar
Total Posts:  10
Joined:  2008-08-09
 

Nhìn qua thì thấy bạn đang deploy trên một máy Linux/Unix, nên mình cũng đoán bạn đang gặp vấn đề với chữ hoa và chữ thường. Bạn thử kiểm tra lại xem, trong t/h chưa khắc phục được thì đưa thêm thông tin về OS và module của bạn để mọi người cùng giúp.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top