Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Setup bị lỗi này là lỗi gì ? 
 
Bán Vàng
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2009-04-24
 

Tình hình là mình mới download manto về và sử dụng nên chưa hiểu lắm.

Mình đang setup đến phần Configuration thì nó báo lỗi là :

*
o PHP Extension “pdo_mysql” must be loaded
o PHP Extension “mcrypt” must be loaded

Ai giúp mình setup tiếp với

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
nhchung
Jr. Member
 
Avatar
Total Posts:  10
Joined:  2008-08-09
 

Chào bạn,

pdo_mysql, và mcrypt là các extension cua PHP mà Magento yêu cầu phải có.
- Về PDO và cách cài đặt bạn tham khảo ở đây: http://vn.php.net/manual/en/pdo.installation.php
- Về mcrypt bạn tham khảo ở đây: http://vn.php.net/manual/en/mcrypt.installation.php

Lâu rồi mới quay lại diễn đàn, hy vọng giúp được bạn.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
buoncuoinhi
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2009-06-04
 

Link Hướng dẫn vô nghĩa quá, link die post nhảm thế trời!
@manhtv: Nói thế chả hiểu cái gì, người ko biết như tao hay ai khác xem thông số cài đặt của php, mà ko nói đến cách sửa 2 lỗi trên thì post làm gì hả mày? Nhảm tiếp! Mad man!

@All: Người ta hỏi cách khắc phục lỗi đó khi cài đặt ntn, nói thì nhảm, cho link thì như cứt! Mẹ kíp!

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top