Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Cài đặt và sử dụng tiếng Việt cho front-end
 
PHPCORE
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2009-03-15
 

Xin chào, em là lính mới

Sau một hồi mò mẫm đành phải hỏi các anh chị vậy:
1. Download bản tiếng Việt mới nhất ở đâu?

2. Sau khi dùng Connect Manager để cài bản của bác quocnht thì thấy vẫn là tiếng Anh

3. Nếu muốn tự dịch sang tiếng Việt thì nên bắt đầu từ đâu?

Rất mong được giúp đỡ!
Em cám ơn các bác :D

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top