Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

moduleCreator !!! 
 
dotung80
Jr. Member
 
Total Posts:  3
Joined:  2009-02-26
 

Hi all,
Mình dùng moduleCreator để tạo module mới với namespace là Tung và tên module là Test, nhưng sao mình gõ vào địa chỉ http://localhost/magento/index.php/test/ thì nó không tìm thấy đường dẫn.
Mình mới tìm hiểu magento được 3 ngày, mong mọi người giúp đỡ !

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
rangkuk
Jr. Member
 
Total Posts:  15
Joined:  2008-08-17
 

bác có file việt hóa magento không share cho m2inh cái
thanks bạn

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
Lee_Min_Han
Jr. Member
 
Avatar
Total Posts:  10
Joined:  2008-11-20
 
dotung80 - 26 February 2009 06:24 PM

Hi all,
Mình dùng moduleCreator để tạo module mới với namespace là Tung và tên module là Test, nhưng sao mình gõ vào địa chỉ http://localhost/magento/index.php/test/ thì nó không tìm thấy đường dẫn.
Mình mới tìm hiểu magento được 3 ngày, mong mọi người giúp đỡ !

Trường hợp của bạn là do khai báo trong file config XML chưa chuẩn xác, nên ko nhận được controller.
Bạn ko đưa log của module Creater và các file nó tạo thì làm sao mọi người có thể giúp đỡ.

Mà mình nghĩ mới bắt đầu làm Magento, ko nên lạm dụng cái này, bạn sẽ ko thuộc được link dẫn, cũng như bản chất của từng đoạn code. Cố gắng tự tay mình làm vẫn hơn mà

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
dotung80
Jr. Member
 
Total Posts:  3
Joined:  2009-02-26
 

Mình chỉ cần vào admin và enable module mình vừa mới tạo, thế là xong, cảm ơn các bạn góp ý nha, mất 3 ngày nghiên cứu của mình !!!

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top