Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Har noen vært borti dette problemet? 
 
Ogi
Jr. Member
 
Total Posts:  2
Joined:  2009-02-03
 

Hei!,

Jeg har fått en feilmelding i versjon 1.1.6 :

2009-02-11T14:51:03+00:00 DEBUG (7): HEADERS ALREADY SENT:<pre>[0] /home/komplmqn/public_html/app/code/core/Mage/Core/Controller/Response/Http.php:49
[1] /home/komplmqn/public_html/lib/Zend/Controller/Response/Abstract.php:727
[2] /home/komplmqn/public_html/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Front.php:186
[3] /home/komplmqn/public_html/app/Mage.php:447
[4] /home/komplmqn/public_html/index.php:52
</pre>

Feilen gjør at det ikke er mulig å lagre endringer som gjøres med kategoriene. Når jeg sjekker linje 49 ser jeg ikke hva som skulle skape dette problemet. Er det noen som kan hjelpe meg?

Her er linje 49: {
if (!$this->canSendHeaders()) {
Mage::log(’HEADERS ALREADY SENT: ‘.mageDebugBacktrace(true, true, true));
return $this;
}
big surprise

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top