Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Multi stie với subdomain
 
thuypv
Jr. Member
 
Total Posts:  4
Joined:  2011-08-01
 

Chào các bác!
Hiện site của em đang setup các store, site khác nhau tương ứng với mỗi thương hiệu ( theme có tông màu khác nhau đối với từng thương hiệu ). Tuy nhiên em gặp vấn đề là đôi khi không login được từ các Sub domain ( em để Account Sharing Option là Global rồi ), và 1 vấn đề nữa là khi add sản phẩm vào giỏ hàng thì chỉ thấy empty.

Các bác nào biết lỗi này xin chỉ giáo với!
Cảm ơn các bác nhiều.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
thuypv
Jr. Member
 
Total Posts:  4
Joined:  2011-08-01
 

Mình thì set up được rồi, tạo các store với các sub domain chạy ngon. Vấn đề ở đây như mình nói ở trên là khi login + add to cart thì lúc được, lúc không ( cái này quái lạ ) - chỉ login và add to cart trên từng store riêng . Mình thấy có site họ đã làm được vấn đề này nhưng set up mãi vẫn không được.
Ae magento Việt ít vậy sao?????

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top