Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Hiển thị sản phẩm ở trang chủ theo từng category
 
trang79
Jr. Member
 
Total Posts:  19
Joined:  2012-06-19
 

Xin chào.
Mình muốn hiển thị các sản phẩm ở trang chủ theo từng category như trang sau thì cần phải sửa những gì?
http://dogiadung.com.vn/
Xin mọi người chỉ giáo. Cám ơn nhiều.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
thuypv
Jr. Member
 
Total Posts:  4
Joined:  2011-08-01
 

Các bác tìm thằng này : flexiblewidget của Emtheme -> Vào CMS Home Page chọn Widget là sẽ Ok ngay thôi
Flexiblewidget

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
jollyvnpt
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2013-04-19
 

Bác nào có link down cài widget này cho mình với mình down link trên nhưng không được

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top