Magento Forum

   
משלוח ניוזלטר ממג’נטו
 
meirzushnov
Jr. Member
 
Total Posts:  2
Joined:  2012-06-18
 

שלום רב
האם מישהו יודע על מערכת משלוח ניוזלטרים ומיילים שעובדת בעברית ויודעת להתחבר עם מג’נטו כדי לקחת משם רשימה של אנשים שנרשמו לקבל ניוזלטר?
אני יודע שאפשר להתחבר עם מערכות כאלו כמו מיילצ’ימפ ורציתי לדעת עם יש מערכת כזו בעברית
ראיתי שיש מערכת למשמלוח מיילים שנקראת רב-מסר אבל היא לא יודעת להתחבר עם מג’נטו
תודה
מאיר

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
    Back to top