Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

نیاز به یک برنامه نویس برای ایجاد یک فروشگاه بر پایه مجنتو
 
nurafarin
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2012-08-17
 

به یک برنامه نویس مسلط به PHP جهت ایجاد یک فروشگاه اینترنتی بر اساس نرم افزار Magento نیازمندیم.
چند زبانه
فارسی و عربی راست به چپ
درصورت نبود فروشگاه به زبان مورد نظر از مترجم گوگل استفاده شود
براساس IP کاربر زبان، واحد پول و تقویم انتخاب گردد اما قابلیت تغییر نیز به صورت دستی داشته باشد.
امکان خرید کالاهای مجازی مانند فایل وجود داشته باشد.
امکان ارتباط با شبکه شتاب در داخل وجود داشته باشد.
امکان ارتباط با کارت اعتباری Visa وجود داشته باشد.
سایر موارد پس از دریافت رزومه اعلام میگردد
لطفا رزومه خود را به nurafarin@yahoo.com ارسال و چگونگی همکاری پیشنهادی را حتما اعلام فرمایید.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
potatokudo
Jr. Member
 
Total Posts:  4
Joined:  2012-11-05
 

براساس IP کاربر زبان، واحد پول و تقویم انتخاب گردد اما قابلیت تغییر نیز به صورت دستی داشته باشد.
امکان خرید کالاهای مجازی مانند فایل وجود داشته باشد.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top