Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

500 INTERNAL SERVER ERROR
 
kaygisiz
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2012-07-23
 

Aynen aşağıda ayzdığım gibi bir hatayla karşıalşıyorum.

Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Hosting aldığım yerdeki server linux. magento ana dızinimde kurulu. Kurulumu direk hostingin kurulum yeridnen yaptım. kurulum versiyonu 1.7.2

Dizinlere sırasıyla 644, 755, 744, 777 izinelrini verdim ama hiç bir şey değişmedi.

.htaccess dosyasını sildim içindekeki değiştirmem gereken satırları değiştirdim. Gene hiç biir değişme olmadı.

Bu sorunu ansıl çözebiliceğim hakkında bilgisi olan varda yardımalrını bekliyorum.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top