Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

làm sao để đóng gói một module
 
hoangdung_it
Jr. Member
 
Total Posts:  2
Joined:  2012-06-10
 

ai biết quy trình đóng gói module thì chỉ mình với. ví dụ mình dùng: moduleCreator để tạo ra một module giờ làm sao để đóng gói nó lại và cài lên web đang chạy? mà không cần dùng ftp up source lên.

Thanks!

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top