Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Cần giúp đỡ về module
 
trangnt
Jr. Member
 
Total Posts:  2
Joined:  2009-01-06
 

Xin chào các bạn, mình là người mới tham gia vào diễn đàn, đối với php thì mình chỉ mới tìm hiểu qua và đối với magento thì mình càng có ít hiểu biết. Những người đã làm nhiều về magento rồi có thể cho mình một ví dụ cụ thể về các bước tạo ra 1 module đơn giản hay không. Mình xin cảm ơn.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
Lee_Min_Han
Jr. Member
 
Avatar
Total Posts:  10
Joined:  2008-11-20
 

Uhm. Trước đây mình cũng nói sơ qua về các bước đơn giản nhất để tạo 1 module hoàn chỉnh. Bạn có thể vào đây theo dõi:
http://www.magentocommerce.com/boards/viewthread/18558/
Cố gắng dịch tài liệu tiếng Anh nữa vậy

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top