Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Модул за Лизинг
 
rizn
Jr. Member
 
Avatar
Total Posts:  10
Joined:  2011-10-05
 

Много търговци имат нужда да предложат лизинг или на изплащане своите стоки. Създадохме модул, който добавя нов метод на плащане, а именно лизинг, който можете да конфигурирате според воите нужди и лизингодатели.

Естествено модула е на ниво Beta, но това не означава, че може да бъде използван и приложен в действие.

За да инсталирате модула за лизинг трябва да разархивирате архива RIZN_Leasing_Module_0.1.0 във вашата root папка на магазина. Всички файлове, които са необходима се намират в папката app/. Също така можете да завлечете папката и да обедините(Merge) файловете.

Този модул предефинира следните Magento класове:
- Mage_Checkout_Model_Type_Onepage (Rizn_Leasing_Model_Type_Onepage)
- Mage_Sales_Model_Quote (Rizn_Leasing_Model_Rewrite_Sales_Quote)
- Mage_Sales_Model_Service_Quote (Rizn_Leasing_Model_Rewrite_Sales_Service_Quote)
- Mage_Sales_Model_Convert_Quote (Rizn_Leasing_Model_Rewrite_Sales_Convert_Quote)
- Mage_Sales_Model_Order (Rizn_Leasing_Model_Rewrite_Sales_Order)
- Mage_Sales_Model_Service_Order (Rizn_Leasing_Model_Rewrite_Sales_Service_Order)
- Mage_Checkout_Block_Onepage (Rizn_Leasing_Block_Onepage)
- Mage_Tax_Block_Checkout_Subtotal (Rizn_Leasing_Block_Checkout_Subtotal)

Препоръчваме да не тествате модула за лизинг върху работещ магазин, както винаги нещо може да се обърка.

В следващата версия на модула ще записваме информацията за лизинговите условия и в поръчката.

Image Attachments
Admin-Order-View.jpgCheckout-Onepage.jpg
 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
rizn
Jr. Member
 
Avatar
Total Posts:  10
Joined:  2011-10-05
 

Как точно се прави изчислението на месечната вноска?

Методът за изчисляване на месечната вноска се състои от сумата на следните четири компонента:
- разделя се сумата на поръчката (кошницата плюс доставката) на броя месеци, избрани от клиента (100 лв. / 3 месеца = 33,33 лв.)
- изчисляваме месечна такса в %, която се изчислява върху цялата сума на поръчката (100 лв. x 0,83% = 0,83 лв.)
- добавяме месечната такса от 2,80 лв. (тази стойност се въвежда в административната част)
- изчисляваме лихвата върху сумата на поръчката (кошницата плюс доставката) [(100 лв. x 3,80% = 3,8 лв.) / 3 месеца = 1,27 лв.]

При поръчка от 100лв. за период от 3 месеца, месечната вноска излиза: 38,23 лв.

Image Attachments
Adminhtml-Payment-Method.jpg
 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top