Magento Forum

lỗi cài magento (Allowed memory size of 33554432 …)
 
lequypro
Jr. Member
 
Total Posts:  4
Joined:  2012-01-14
 

mình cài tới bước điền data và tài khoản host khi sang bước tiếp theo thì nó có lỗi này: Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 2097152 bytes) in /home/chovatph/public_html/phomua-ban.com/lib/Varien/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php on line 418
mình thử thay đổi 64m trong file index.php.sample nhưng vẫn không được. mọi người giúp mình fix lỗi này với.
thank

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top