Magento Forum

מע"מ כחלק מהמחיר
 
shd26
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2012-01-19
 

הי לכולם
מישהו יכול להגיד לי איך אני מקבעת את המע\"מ כחלק מהמחיר כך שבפירוט ההזמנה והחשבונית יופיע פירוט של סך המע\"מ?
שהוספתי כחוק המע\"מ פשוט מתווסף על המחיר של כל פריט מה שלא ×›\"×› עוזר לי היות שהאתר מוכר רק לישראל…

תודה smile

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
starnetwork
Moderator
 
Total Posts:  144
Joined:  2007-11-23
Israel
 

בהגדרות התמחור והמיסוי ניתן להגדיר האם המס הוא מתוך מחיר המוצר או בנוסף למחיר המוצר

בהצלחה!
צוות MCI
בית ישראלי למג’נטו

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top