Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Lỗi đường dẫn khi cài xong magento
 
lequypro
Jr. Member
 
Total Posts:  4
Joined:  2012-01-14
 

Mình vừa tìm hiểu magento và rất thích nó, mình cài theo bản tiếng việt khi cài xong thì chỉ vào được trang chủ và admin còn các trang khác đều bị lỗi mình nghĩ là sai đường dẫn nhưng tìm chưa ra, hi vọng các pro có thể giúp mình
thank
demo: http://susutamdao.com

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top