Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Tài liệu ôn thi Magento Certificate
 
Magestore
Mentor
 
Avatar
Total Posts:  1015
Joined:  2009-08-07
Viet Nam
 

Chắc hẳn trên forum này mọi người đều biết đến kỳ thi nhận chứng chỉ do Magento cấp.
Chúng tôi chia sẻ những bài viết nhằm mục đích hệ thống kiến thức, ôn thi cho tất cả các developers.
http://www.magestore.com/blog/category/magento-tutorials/magento-certificate-material/
Ngoài tài liệu để ôn thi Magento thì blog còn nhiều bài viết tutorials khác nữa. Mọi người ghé qua và có thể thì cho ý kiến góp ý nhé.
Welcome,
Magestore

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top