Magento Forum

בעיה לא מציג מוצרים
 
alexmelo
Jr. Member
 
Total Posts:  7
Joined:  2011-11-03
 

היי חברים יצרתי מוצרים בחרתי באיזה קטגוריה הם יוצגו והם לא מופעים
יש למשהו מושג למה ?

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
OrotTech
Moderator
 
Avatar
Total Posts:  209
Joined:  2007-10-20
Israel
 

הסיבות האפשריות שמוצרים לא מופיעים:

1. קטגוריות מוצרים לא מפורסמות (disabled)
2. המוצרים לא מפורסמים (disabled)
3. יש לך יותר מ-website אחד ולא שייכת את המוצרים ל-website הנכון
4. מופעל ניהול מלאי עם הגדרה לא להציג מוצרים שלא במלאי והמוצרים שלך לא במלאי.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top