Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Không load được module drupento
 
batigolnguyen
Jr. Member
 
Total Posts:  5
Joined:  2011-11-13
 

Hi mọi người, mình đang định làm SSO cho Magento và Drupal sử dụng module này http://www.magentocommerce.com/magento-connect/mdeltito/extension/6035/drupento
Đã lấy được key và cài đặt thành công. Tuy nhiên vào admin --> system --> advance --> advance vẫn không tìm thấy module nào có tên gì liên quan đến drupento cả. Cao thủ nào có kinh nghiệm giúp với?

Image Attachments
drupento.jpg
 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top