Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Lỗi hiển thị thiếu chữ trên tiêu để sản phẩm (chữ xuất sang ảnh)
 
vppdaila
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2011-10-21
 

http://bantailieu.com/dl/1.jpg

Lỗi này bị ở tên các sản phẩm cũng như tên loại hàng. Nó ko phải text mà là dạng ảnh.
Tôi để trong ô chữ nhật đỏ trong hình.
Ai giúp đc chỉ bảo tôi nhé.
Chuyển nó sang text như các temp khác thì quá tuyệt.
Tôi cảm ơn ạ.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
phamtuthuan
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2012-01-17
 
magentovietnam - 02 November 2011 12:18 PM

vppdaila - 24 October 2011 07:23 PM
http://bantailieu.com/dl/1.jpg

Lỗi này bị ở tên các sản phẩm cũng như tên loại hàng. Nó ko phải text mà là dạng ảnh.
Tôi để trong ô chữ nhật đỏ trong hình.
Ai giúp đc chỉ bảo tôi nhé.
Chuyển nó sang text như các temp khác thì quá tuyệt.
Tôi cảm ơn ạ.

bạn chưa rành về web thì phải. Đây là cách ép font chữ cho đẹp bạn ah. Do bạn dùng template free thì phải.

để làm việc này, bạn vào trong template, đổi thẻ class hoặc edit lại css là ok.

Với cách dùng này thì bạn chuyển qua tiếng Việt là bị lỗi dấu liền đấy.

Bạn nói vậy cũng bằng thừa , nếu biết người ta chưa rành về web thì chỉ luôn chứ kêu họ làm chung chung vậy thì sao mà biết làm

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top