Magento Forum

   
การเปลี่ยนสกุลเงินค่ะ
 
toffy
Jr. Member
 
Total Posts:  5
Joined:  2008-12-11
 

เข้าไปดูที่ demo ของ magento แล้วหาไม่เจอค่ะ ว่าจะเปลี่ยนสกุลเงินจาก dollar เป็นสกุลบาทได้อย่างไร ใครมีคำแนะนำช่วยทีนะคะ หาไม่เจอจริง ๆ

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
    Back to top