Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Lỗi upload ảnh! 
 
dungna
Jr. Member
 
Avatar
Total Posts:  1
Joined:  2011-09-07
 

Chào ace box VN!
Hiện tại mình có 1 lỗi sau mà mình đã khắc phục cả đêm không được, ace nào đã gặp và khắc phục được xin hãy giúp mình. Xin gửi 2 ảnh lỗi có kèm chú thích lỗi:
Hình 1: http://cC6.upanh.com/27.656.34929855.ZOW0/1deal.png
Hình 2: http://cC8.upanh.com/27.656.34929857.sU00/2deal2.png
Trân trọng và cảm ơn!

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top