Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

DataExtractor Ekaterina u lirua v3 dhe të gatshëm për magento. 
 
monjun
Jr. Member
 
Total Posts:  7
Joined:  2010-07-26
 

Karakteristika të reja:

- Mbështetjen e excel;
- Kërkim të përshkrimeve dhe të imazhit nëpërmjet google me emrin e produktit (apo etj);
- Configuration vizuale nëpërmjet shfletuesit;
- JavaScript.

Përdor lidhje tjetër për shkarkim, ju lutemi:

demo version kërkesë nga lidhjen e ardhshme, ju lutemi:

http://blog.mydataprovider.com/2011/06/dataextractor-ekaterina-version-3.html

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top