Magento Forum

   
SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table ‘svejoeu6_mag.pdf’ doesn’t exist
 
koIbasaro
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2011-04-25
 

Малко помощ някой да даде, че все още съм млад и зелен !

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
Ceckos
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2011-04-25
 

Може ли да дадеш още информация?

Къде се случва тази грешка? Ако е във frontend може ли да посочиш адрес?

Опиши при какви обстоятелства се проявява тази грешка.
Signature

visit http://ceckoslab.com/ for more information about me .

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
    Back to top