Magento Forum

Magento và các open source ecommerce khác
 
David Dinh
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2010-12-06
 

Chào các bạn,

Mình Ä‘ang tìm má»™t FREE open source eCommerce (osComerce, zencart, v.v..) và cần sá»± giúp Ä‘Æ¡ của các bạn.  Mình thấy Magento có 3 loại, má»™t là enterprise, professional, và community version.  Các bạn thấy FREE version có tốt không và có đủ chức năng để làm gì mình muốn không?  Nếu bạn đã xữ dụng eCmmerce khác rồi (zencart, oscommerce, vv..), bạn thấy Magento FREE version có tốt hÆ¡n không?

Các ơn các bạn trước

Viet

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top