Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Magento và các open source ecommerce khác
 
David Dinh
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2010-12-06
 

Chào các bạn,

Mình Ä‘ang tìm má»™t FREE open source eCommerce (osComerce, zencart, v.v..) và cần sá»± giúp Ä‘Æ¡ của các bạn.  Mình thấy Magento có 3 loại, má»™t là enterprise, professional, và community version.  Các bạn thấy FREE version có tốt không và có đủ chức năng để làm gì mình muốn không?  Nếu bạn đã xữ dụng eCmmerce khác rồi (zencart, oscommerce, vv..), bạn thấy Magento FREE version có tốt hÆ¡n không?

Các ơn các bạn trước

Viet

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top