Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Kan ikke legge inn nye produkter. Korrupt database? 
 
Lord
Jr. Member
 
Total Posts:  7
Joined:  2009-04-02
 

Når jeg legger til nytt produkt kommer følgende feilmelding:

SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1452 Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`xxxxxx_magento/xxxcatalog_category_product`, CONSTRAINT `CATALOG_CATEGORY_PRODUCT_PRODUCT` FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `r1soft_saved_database_8oHHfa`.`xxxcatalog_product_entity` ()

Det er en ny installasjon av versjon 1.3.3.0. Ser at dette problemet også oppstår ved oppgradering til nyeste versjon.
Eksport/import av produkter løser ikke problemet.
Har søkt rundt på det engelske forumet uten å finne noen løsning.
Jeg har ikke lyst til å begynne på nytt en gang til.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
Lord
Jr. Member
 
Total Posts:  7
Joined:  2009-04-02
 

Problemet ble løst ved jeg eksporterte hele databasen inn i en ny database, deretter slettet jeg den gamle databasen, opprettet ny og importerte den gamle.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top