Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Help : Lỗi không hiển thị được tiếng việt
 
langtuhaohoa
Jr. Member
 
Total Posts:  2
Joined:  2010-08-06
 

Hi,

Cho mình hỏi. Mình mới tạo 1 site magento, đã việt hóa OK hết rồi, nhưng khi mình thêm 1 product hay thêm bất cứ gì đó từ ngoài vào thì ko thể hiển thị tiếng việt được.

Mặc dù mình đã tạo kiểu db là utf8_gr..._ci và khi view source các page thì vẫn là charset=ut8-8.

Hix. Nó cứ hiển thị thế này : Chào m?ng b?n ??n v?i Fly Shop

hix. Mong được sự giúp đỡ của mọi người.

Chân thành cảm ơn....

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
langtuhaohoa
Jr. Member
 
Total Posts:  2
Joined:  2010-08-06
 

help me pls :(( hix ....

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
nhuquynh
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2010-10-31
 

bạn dùng unikey bảng mã NCR hex để gõ dấu là ok.thân!

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top