Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Không hiển thị hình ảnh khi truy cập qua mạng LAN
 
vohaidangasdfasdf
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2010-07-15
 

Chào mọi người, mình mới vọc Magento nên gặp phải vấn đề sau:

Sau khi cài đặt Magento thì truy cập bình thường (localhost): hình ảnh hiển thị đầy đủ
http://cA2.upanh.com/10.240.14378204.KUR0/localhost.jpg
vd: http://localhost/Demo/Magento/

Nhưng khi được truy cập qua mạng Lan, thì không hiển thị hình ảnh được ( hình đính kèm LAN.jpg)
vd:http://172.29.93.205/Demo/Magento/ (172.29.93.205 là IP của máy cài Magento)
http://cA4.upanh.com/10.240.14378198.CLY0/LAN.jpg

Cho mình hỏi làm thế nào để khắc phục tình trạng trên???

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top