Magento Forum

באימייל אישור הזמנה בטבלת שמתארת את הרכישה המוצרים מופיעים אחרי הס"ך הכל וסך ביניי
 
pichefkes
Member
 
Total Posts:  59
Joined:  2009-12-10
 

בהתקנה נקייה ושימוש באימייל הדיפולטי של המערכת עבור הזמנה חדשה
בטבלה בה מתוארים הפריטים והסכומים המוצרים מופיעים אחרי הסיכום של העלויות (משלוח ופריט) ולא לפני (OUTLOOK)

או בקיצור הנה הטבלה ללא הגרפיקה

Item Sku Qty Subtotal
Subtotal $1.00
Shipping & Handling $5.00
Grand Total $6.00
test test 1 $1.00

תודה

מוסיף תמונה מ GMAIL
משום מה לא רואים את הבעיה ב GMAIL
נראה שיש ענין של רקע ו/או חלוקה פנימית של הטבלה שגורמת לשינוי במראה ב OUTLOOK

Image Attachments
Clipboard-4.gifClipboard-5.gif
 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
pichefkes
Member
 
Total Posts:  59
Joined:  2009-12-10
 
 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top