Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

regel met extra data in pdf factuur toevoegen
 
PaulCS
Jr. Member
 
Total Posts:  3
Joined:  2009-10-20
 

Ik moet op de PDF facturen de volgende regel toevoegen: “Your VAT ID: “ en dan het BTW-nummer van de besteller, omdat dit wettelijk verplicht is als je naar het buitenland zonder BTW factureert.

Ik weet dat bijv. in app/code/core/Mage/Sales/Model/Order/Pdf/invoice.php het factuurnummer door deze code afgedrukt wordt:
$page->drawText(Mage::helper(’sales’)->__(’Invoice No.: ‘) . $invoice->getIncrementId(), 35, 755, ‘UTF-8’);

Maar hoe luidt die $page->drawText-regel dan voor het BTW-nummer? De klant heeft het opgegeven bij de registratie, het moet dus onderdeel van de accountgegevens zijn.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top