Magento Forum

Problem
 
zaba141
Jr. Member
 
Total Posts:  4
Joined:  2008-07-27
 

SQLSTATE[23000]Integrity constraint violation1052 Column 'entity_id' in group statement is ambiguous

Trace
:
#0 /home/violettp/www/lib/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array)
#1 /home/violettp/www/lib/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array)
#2 /home/violettp/www/lib/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('SELECT COUNT(DI...', Array)
#3 /home/violettp/www/lib/Varien/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(294): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('SELECT COUNT(DI...', Array)
#4 /home/violettp/www/lib/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(799): Varien_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query(Object(Varien_Db_Select), Array)
#5 /home/violettp/www/lib/Varien/Data/Collection/Db.php(162): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchOne(Object(Varien_Db_Select), Array)
#6 /home/violettp/www/lib/Varien/Data/Collection.php(188): Varien_Data_Collection_Db->getSize()
#7 /home/violettp/www/lib/Varien/Data/Collection.php(174): Varien_Data_Collection->getLastPageNumber()
#8 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Eav/Model/Entity/Collection/Abstract.php(947): Varien_Data_Collection->getCurPage()
#9 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Eav/Model/Entity/Collection/Abstract.php(793): Mage_Eav_Model_Entity_Collection_Abstract->_loadEntities(false, false)
#10 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Bundle/Model/Observer.php(108): Mage_Eav_Model_Entity_Collection_Abstract->load()
#11 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Model/App.php(1231): Mage_Bundle_Model_Observer->appendUpsellProducts(Object(Varien_Event_Observer))
#12 /home/violettp/www/app/Mage.php(416): Mage_Core_Model_App->dispatchEvent('catalog_product...', Array)
#13 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Catalog/Block/Product/List/Upsell.php(74): Mage::dispatchEvent('catalog_product...', Array)
#14 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Catalog/Block/Product/List/Upsell.php(85): Mage_Catalog_Block_Product_List_Upsell->_prepareData()
#15 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(643): Mage_Catalog_Block_Product_List_Upsell->_beforeToHtml()
#16 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(504): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
#17 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(455): Mage_Core_Block_Abstract->_getChildHtml('upsell_products', true)
#18 /home/violettp/www/app/design/frontend/blank/theme124/template/catalog/product/view.phtml(127): Mage_Core_Block_Abstract->getChildHtml('upsell_products')
#19 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Template.php(188): include('/home/violettp/...')
#20 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Template.php(220): Mage_Core_Block_Template->fetchView('frontend/blank/...')
#21 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Template.php(237): Mage_Core_Block_Template->renderView()
#22 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(644): Mage_Core_Block_Template->_toHtml()
#23 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Text/List.php(43): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
#24 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(644): Mage_Core_Block_Text_List->_toHtml()
#25 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(504): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
#26 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(455): Mage_Core_Block_Abstract->_getChildHtml('content', true)
#27 /home/violettp/www/app/design/frontend/blank/theme124/template/page/2columns-left.phtml(50): Mage_Core_Block_Abstract->getChildHtml('content')
#28 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Template.php(188): include('/home/violettp/...')
#29 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Template.php(220): Mage_Core_Block_Template->fetchView('frontend/blank/...')
#30 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Template.php(237): Mage_Core_Block_Template->renderView()
#31 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Block/Abstract.php(644): Mage_Core_Block_Template->_toHtml()
#32 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Model/Layout.php(534): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
#33 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php(362): Mage_Core_Model_Layout->getOutput()
#34 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Catalog/controllers/ProductController.php(153): Mage_Core_Controller_Varien_Action->renderLayout()
#35 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php(391): Mage_Catalog_ProductController->viewAction()
#36 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Router/Standard.php(248): Mage_Core_Controller_Varien_Action->dispatch('view')
#37 /home/violettp/www/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Front.php(173): Mage_Core_Controller_Varien_Router_Standard->match(Object(Mage_Core_Controller_Request_Http))
#38 /home/violettp/www/app/Mage.php(602): Mage_Core_Controller_Varien_Front->dispatch()
#39 /home/violettp/www/index.php(71): Mage::run('', 'store')
#40 {main}

Pomoze ktoÅ› rozwiÄ…zac ?

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
szokart
Member
 
Avatar
Total Posts:  38
Joined:  2008-08-21
Bialystok, Poland
 

Chyba miałem podobny błąd.

Ale najpierw napisz na której podstronie masz owy błąd i od kiedy ?

Czy przypadkiem nie zaktualizowałeś sobie Magento do 1.4.0.1 ?

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top