Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Cần giúp đỡ Việt hóa
 
lonewolf
Jr. Member
 
Total Posts:  7
Joined:  2008-05-12
 

Hi all,

Mình đã tham khảo cái hướng dẫn cài đặt Tiếng Việt trên Magento theo như cách làm của Ntis và Bacscar. Bao gồm:

- Using 1.1.6 Full released.
- Changed app/etc/config.xml line 58 from vn_VN to vi_VN; (version 1.1.6 default đã đổi thành vi_VN) Changed 2 directories from vn_VN to vi_VN.
- Sau đó đổi nội dung tiếng Anh trong file CSV sang tiếng Việt.

Nhưng vẫn không change thành Tiếng Việt được, vậy có phải là vấn đề về file CSV sử dụng chưa đúng.

Mong ai có kinh nghiệm hướng dẫn giùm mình.
Xin Cám ơn.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
nhchung
Jr. Member
 
Avatar
Total Posts:  10
Joined:  2008-08-09
 

Bạn thử kiểm tra xem đã chuyển phần locale của trang sang Tiếng Việt chưa? (Đăng nhập vào admin, chọn system->configuration->locale option).

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
lehai9x
Jr. Member
 
Total Posts:  5
Joined:  2013-03-08
 

Bạn đã làm được chưa

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top