Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

Bác nào biết chỉ dùm em file php điều khiển template magento ko ạ? 
 
Lý Thanh Hải
Jr. Member
 
Total Posts:  1
Joined:  2010-04-21
 

Em đã xem qua cấu trúc tạo 1 theme cho magento, nhưng hiện tại em đang dùng phiên bản 1.4.0.1 nó khác rất nhiều so với các bài hướng dẫn trong forum lẫn trên mạng. Mong các bác chỉ giáo cách quản lý những file template và layout của phiên bản này. Các bản chỉ dùm em luôn là controller nào được sử dụng để render ra các file phtml.
Rất mong các bác chỉ giáo. Cám ơn rất nhiều.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top