Posting in the Magento forums has been disabled pending the implementation of a new and improved forum solution which should better serve the community.

For new questions please post at magento.stackexchange.com, the community-run support site for the Magento community. We will be providing updates on the new forum solution soon. For questions or concerns please email community@magento.com.

Magento Forum

iDEAL (basic) bug? 
 
Webunity
Member
 
Total Posts:  55
Joined:  2008-06-17
 

Er zit een bug in de iDEAL module. Ik weet alleen niet of deze door mijn wijziging is opgetreden of dat deze ook bij (bijvoorbeeld) de ING versie van iDEAL basic bestaat. Zodra de klant een order cancelled, zal deze worden teruggestuurd naar je Magento shop.  De order bleef echter op processing staan.

Ik kwam erachter dat de volgende code aangepast moest worden.
<magentodir>\app\code\core\Mage\ideal\controllers\BasicController.php

Daarin zit een functie, die heet “_getOrder()” en als commentaar staat bij deze functie: “Return order instance for last real order ID (stored in session)”

Het vreemde was echter dat deze functie NIET naar de “LastRealOrderId()” keek in de session, maar naar “LastOrderId()”. Aangezien deze (in ieder geval door mijn implementatie) leeg was, heb ik eerst dit gedaan.

protected function _getOrder ()
    
{
        
echo '<pre>';
        
$session Mage::getSingleton('checkout/session');
        
var_dump($session);

        ...
    
}

Hierdoor zag ik dat “lastOrderID” inderdaad leeg was, maar er wel een LastRealOrderId was. (wat het commentaar ook suggereert). Ik heb de functie dus aangepast, waardoor deze nu zo leest:

/**
     *  Return order instance for last real order ID (stored in session)
     *
     *  @param    none
     *  @return      Mage_Sales_Model_Entity_Order object
     */
    protected function _getOrder ()
    
{
        $order 
Mage::getModel('sales/order')->loadByIncrementId(Mage::getSingleton('checkout/session')->getLastRealOrderId());
        return (!
$order->getId()) ? false $order;
    
}

Dit werkt voor mijn winkeltje (1.1.3 gebaseerd). Graag hoor ik of meerdere van jullie problemen hiermee hebben, dat je bij een gecancelde iDEAL basic order de order status op processing blijft staan.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
 
Blazing
Jr. Member
 
Total Posts:  21
Joined:  2008-11-13
 

Dat probleem heb ik ook. Echter als ik op Return to merchant site op de iDeal site kllik, is de bestelling toch completed. Dit zal aan de return url liggen. Ik heb zojuist doorgegeven dat deze ook de refferer url moet zijn.
Als ik op de OK knop klik (onder de melding dat je een beveiligde omgeving verlaat), staat de bestelling wél op cancelled. Ik krijg in beide gevallen een email dat de betaling geannuleerd is.

Het werkt dus bijna, maar de foutmelding van lijn 120 is nu weg.

 
Magento Community Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Magento Community
Back to top